UKE zajmie się Tele2

14 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął przeciwko Tele2 postępowanie o naruszenie obowiązków informacyjnych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Z licznych skarg otrzymywanych przez Prezesa UKE wynika, iż operator zaniedbuje prawa konsumentów nie tylko do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji przy zawieraniu umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, lecz także utrudnia rozwiązanie umowy oraz wykazuje się niestarannością przy rozpatrywaniu reklamacji i rozliczaniu za zrealizowane usługi.

Przeprowadzone ostatnio dziennikarskie śledztwo odkryło skalę manipulacji, które prowadziły do zawierania umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych bez wiedzy klienta, po doprowadzeniu go do złożenia niezamierzonego oświadczenia woli.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamieścił na swojej witrynie poradnik, wskazujący na metody działania nieuczciwych akwizytorów i zalecane sposoby świadomego postępowania. UKE udostępnia też do pobrania wzory pism o odstąpieniu od umowy.