UKE wyznaczyło ceny maksymalne TP

3 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE określił wysokość maksymalnych cen za połączenia z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych.

Ceny maksymalne różnią się między połączeniami wykonywanymi do PTC, Polkomtela oraz PTK Centertel a trafiającymi do P4. Obniżki wyniosły – w zależności od planu taryfowego – nawet 64%.

W wypadku 'wielkie trójcy” Urząd postanowił, że maksymalny poziom cen połączeń z telefonów TP będzie wynosił odpowiednio: 0,54 zł netto/min od 8 do 18 w dni robocze; 0,52 zł netto/min od 18 do 8 w dni robocze oraz 0,52 zł netto/min w dni świąteczne.

Połączenia do P4 mogą kosztować maksymalnie 0,85 zł netto/min od 8 do 18 w dni robocze, 0,59 zł netto/min od 18 do 8 w dni robocze oraz 0,61 zł netto/min w dni świąteczne.

Decyzji z Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto, biorąc pod uwagę prospołeczny, a zarazem sprzyjający wspieraniu równoprawnej konkurencji charakter przedmiotowej decyzji, zobowiązano TP do przedłożenia Prezesowi UKE zmiany cennika usługi powszechnej dotyczącej usług połączeń do sieci komórkowych, uwzględniającej postanowienia niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia spółce.