UKE: regulamin PTC do powtórki (aktualizacja)

Urząd Komunikacji Elektronicznej nakazał PTC ponowne rozesłanie klientom zmienionego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kary.
UKE przeprowadziło kontrolę w Polskiej Telefonii Cyfrowej – operatora sieci Era – po tym gdy w dniach 10-17 marca PTC poinformowało abonentów o zmianie w regulaminie świadczenia usług nie wypełniając jednak postanowień prawa i nie wskazując na możliwość rozwiązania umowy ze względu na brak zgody na nowe zapisy umowy.

PTC nie przekazało swoim klientom informacji, że w razie rozwiązania umowy z powodu zmiany regulaminu operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze – prawo telekomunikacyjne nakłada taki obowiązek, który ma zostać dopełniony z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem modyfikacji regulaminu w życie.

Urząd nakazał PTC usunięcie nieprawidłowości w terminie 30 dni, licząc od 6 kwietnia 2007. Operator będzie musiał rozesłać swoim klientom regulamin wraz z informacją o możliwości zerwania umowy.

PTC dokonała zmiany regulaminu w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących trybu postępowania reklamacyjnego. Sam operator twierdzi, że jest to modyfikacja „kosmetyczna” i nie może być traktowana jako zmiana regulaminu; UKE wskazuje, że prawo stanowi inaczej.

Interpretacja Urzędu jest PTC bardzo nie na rękę, gdyż stwarza dla operatora niebezpieczeństwo oddania „za darmo” klientów innym sieciom komórkowym, ze szczególnym uwzględneniem nowego gracza – Play. O apetycie P4 na uwolnionych abonentów Ery pisaliśmy między innymi w tej wiadomości.

O tym, jak bardzo PTC boi się możliwego odpływu abonentów świadczą ostatnie wydarzenia – operator nie wahał się przed grożeniem mediom procesem za publikowanie informacji o możliwości zrywania z nim umowy.

„Teraz urząd skupia się głównie na żmudnej pracy u podstaw, jednak niedługo możemy rozpocząć postępowanie przeciwko PTC za zmianę regulaminu i uniemożliwienie w związku z tym klientom swobodnego rozwiązania umowy bez płacenia kary. Próbowaliśmy rozmawiać ze spółką, jednak dialog okazał się niemożliwy” – mówiła wcześniej Anna Streżyńska, prezes UKE – „Jedynym jeszcze wyjściem dla spółki w tej sytuacji jest ponowne rozesłanie regulaminu i umożliwienie rozwiązania umów, w przeciwnym razie rozpoczniemy proces nałożenia kary. Jest to taki pierwszy przypadek jeśli chodzi o Erę, jednak będę surowa, ponieważ napływa do nas bardzo dużo skarg. Na razie jest za wcześnie, by mówić o wysokości kary”.

Aktualizacja: „Za wcześnie by mówić o karze. Poczekajmy do 7 maja i zobaczymy, czy PTC
wykona zalecenia pokontrolne Prezesa UKE” – poinformował nas Jacek Strzałkowski, rzecznik prasowy UKE.

Dodaj komentarz