UKE nie może zmieniać decyzji w sprawie cenników TP

Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Prawo Telekomunikacyjne nie
przewiduje zatwierdzania cenników przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej, a jedynie daje mu możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

Sąd wydał taki wyrok rozstrzygając w sprawie skargi
Telekomunikacji Polskiej na decyzję prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, która dotyczyła cennika krajowych łączy dzierżawionych TP. WSA podzielił w całości argumentacją TP i stwierdził nieważność decyzji prezesa UKE.

Zgodnie z rozstrzygnięciem sądu brak sprzeciwu prezesa UKE w
terminie 30 dni oznacza, że cennik może wejść w życie. Przesądza
ponadto definitywnie, że jeśli prezes UKE nie zgłosił swojego sprzeciwu
w ciągu 30 dni, to po tym czasie nie może już tego zrobić i tym samym
zablokować wejście cennika w życie.

„Uważamy, że podobne rozstrzygnięcia będą zapadały w innych tego
rodzaju sprawach” – powiedział dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej
Grupy TP Maciej Rogalski – „Wyrok sądu jednoznacznie określił zakres
kompetencji prezesa UKE, który nie może dowolnie zmieniać swojej
decyzji, dotyczącej cennika TP”.

Dodaj komentarz