UKE: kolejne regulacje działalności TP

11 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

TP została zobowiązana do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, przez zapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego. Ponadto Prezes UKE nakazał TP udostępnianie informacji, które umożliwią kontrolę poszczególnych konfiguracji urządzeń realizujących przesył pakietów protokołu internetowego.

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Prezesa UKE z inicjatywy spółki o2.pl. Spółka wskazała, że od 2004 roku TP blokuje i degraduje ruch internetowy pomiędzy abonentami TP a urządzeniami o2.pl. W maju 2004 o2.pl złożyła do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie dowodu z oględzin zapisu konfiguracji urządzeń sterujących ruchem TP. Opinia biegłego sądowego potwierdziła, że TP dzieliła ruch internetowy na trzy kategorie przedsiębiorców, spośród których dwie podlegały znacznemu lub umiarkowanemu ograniczaniu szybkości transmisji.

Ponadto TP domaga się od polskich portali internetowych opłat znacznie wyższych niż od zagranicznych przedsiębiorców oferujących podobne usługi. W ten sposób spółka o2.pl została zmuszona do korzystania z łączy wskazanych przez TP i ponosi niczym nieuzasadnione, olbrzymie koszty, w istocie wymuszone przez TP.

Decyzja Prezesa UKE podlega natychmiastowemu wykonaniu. Monitorowaniu i kontroli mają podlegać: czas transmisji pakietów, wielkość obsługiwanych pakietów, kolejność transmisji, straty pakietów pomiędzy abonentami TP, a usługami realizowanymi przez innych przedsiębiorców poprzez łącza operatorów trzecich.