UKE: kary (na razie) nie będzie

Decyzja o nałożeniu na Telekomunikację Polską kary w wysokości 356 mln złotych została przełożona na środę; TP dostarczyło dokumenty z dodatkową argumentacją w tej sprawie.

Sygnały o możliwości nałożenia na TP kary w maksymalnej dopuszczalnej przez prawo wysokości – 3% ubiegłorocznych dochodów operatora – zaczęły dochodzić z Urzędu Kontroli Elektronicznej natychmiast po zaprezentowaniu przez Telekomunikację cennika utrzymania łącza dla usługi gołej neostrady; według UKE opłata została znacznie zawyżona.

„Zgodnie z tymi danymi, które TP przedstawiła i które możemy uznać za wiarygodne, to jest opłata w wysokości ok. 21,50 zł, czyli maksimum myśmy ustalili na 22 zł netto. Przy czym podczas tego procesu zostały ujawnione informacje, które wskazują, że do końca nie możemy mieć nawet pewności, że jakakolwiek opłata TP się należy” – powiedziała Anna Streżyńska, prezes UKE.

„Jeżeli nie zachwieje nami to, co w tej chwili TP przedstawiła – a nie sądzę, bo pierwszy rzut oka daje podstawy do twierdzenia, że to jest po prostu ta sama argumentacja, tylko ponownie zebrana – to wtedy kara będzie w środę na 100%” – dodała Streżyńska.

Dodaj komentarz