UE chce podzielić TP?

17 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komisja Europejska przegotowuje nowe zapisy dotyczące uprawnień i obowiązków krajowych regulatorów komunikacyjnych – wśród propozycji znajduje się między innymi wymóg obowiązkowego podzielenia podmiotu dominującego.

Jeśli przepisy zostaną zaakceptowane i wejdą w życie, z Telekomunikacji Polskiej powstaną dwie spółki: jedna zajmująca się rozwojem, utrzymaniem i udostępnianiem infrastruktury, druga zaś oferująca usług na wynajmowanych łączach. Co ważne, wynajem miałby się odbywać na takich samych zasadach, jak dla innych operatorów komunikacyjnych, co zdaniem KE uzdrowi sytuację na rynku i przyczyni się do spadku cen.

To właśnie niedostateczny spadek opłat za usługi telekomunikacyjne – ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Internetu – skłania Komisję do poszukiwania skutecznych rozwiązań. Podzielenie operatora dominującego w Wielkiej Brytanii przyczyniło się do spadku cen i rozpowszechnienia usług szerokopasmowego dostępu do sieci.

Wśród krajów, w których Komisja chciałaby widzieć egzekucję przepisu o podziale operatora dominującego jest Polska. Podział nie musiałby oznaczać wyodrębnienia dwóch niezależnych przedsiębiorstw, KE zadowoliłaby się także podziałem organizacyjnym.