Trzy kary dla TP

28 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na TP 3 kary w łącznym wymiarze 400.000 zł.

100.000 zł kary nałożono za niewypełnienie obowiązku regulacyjnego w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia zmiany Regulaminu świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp, obowiązujących od dnia 17 kwietnia 2007 roku.

Kolejne 100.000 zł to kara za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia zmiany cennika i regulaminu świadczenia usługi ,,neostrada tp’’ w związku ze zniesieniem limitów transferu danych w usłudze ,,neostrada tp’’, wprowadzonej z dniem 1 lutego 2007 roku.

200.000 zł to wysokośćkary za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych w zakresie nieprzedstawienia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE do zatwierdzenia zmiany regulaminu świadczenia usługi promocyjnej „neostrada tp – megaInternet” oraz jej cennika z uzasadnieniem trwającej w okresie od dnia 16 października 2006 do dnia 30 kwietnia 2007.

W ocenie Prezesa UKE powyższe kary pieniężne mieszczą się w możliwościach finansowych Spółki i stanowią dla niej określoną dolegliwość za dokonane naruszenia.