TP: za audyt musieliśmy zapłacić miliony

1 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja
Polska wydało oświadczenie w sprawie odrzucenia przez UKE kalkulacji
kosztów zatwierdzonych przez specjalistów Ernst & Young.

"Po tym jak otrzymaliśmy w sierpniu opinię audytora, wiele osób
przekonywało nas, że to jeszcze nie koniec. Mieliśmy jednak nadzieję,
że audyt regulacyjny wykonany wedle instrukcji zatwierdzonej przez
Prezesa UKE i przez audytora przezeń wyznaczonego pozwoli na oparcie
przyszłych decyzji regulacyjnych na mocnych i zdrowych fundamentach
osadzonych w ustawodawstwie europejskim. Czekał nas zawód. Okazuje się
bowiem, że pół roku pracy zespołów audytowych i kilka milionów złotych
wynagrodzenia ustalonego bez naszego udziału, które musimy audytorowi
zapłacić, można skwitować garstką absolutnie nieprzekonujących
argumentów” – oświadczył Ireneusz Piecuch, dyrektor wykonawczy Grupy TP.

TP jest zdania, że Prezes UKE odrzucając w ten sposób wyniki audytu regulacyjnego przekroczył swe ustawowe uprawnienia.

„Z uwagi na to, że takie postępowanie regulatora naraża nas na
poniesienie znacznych szkód, użyjemy wszelkich przewidzianych przez
prawo środków aby zmienić tę decyzję” – deklaruje Telekomunikacja.