TP wybaczy klientom marnotrawnym

16 lutego 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja chce skorzystać z opóźnień w przełączaniu użytkowników Neostrady na usługi BSA konkurencji i obiecuje „zapominać” o oświadczeniach o rozwiązaniu umów.

W przypadku około 7 tysięcy wniosków złożonych przez klientów zgodnie z procedurą wynikającą z umów między operatorami, przejście do nowego operatora powinno odbyć się w terminie i bez większych problemów. Jak jednak informuje TP, zdarzają się przypadki w których klienci rozwiązując umowy mogą zostać czasowo pozbawieni dostępu do Internetu, w wyniku braku skutecznego zawarcia umowy z operatorami alternatywnymi. Aby zminimalizować niedogodności związane z chwilowym brakiem możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu, TP zdecydowała się na utworzenie wspólnego z Netią zespołu roboczego, który będzie rozwiązywał te problemy.

Równocześnie Telekomunikacja ogłosiła, że wszyscy klienci, którzy dotychczas nie podpisali umów z operatorami alternatywnymi, a których umowa z TP wygasła 14 lutego 2007 roku na skutek wypowiedzenia, mogą się zwracać do TP z prośbą o zgodę na cofnięcie oświadczenia woli. TP będzie się starać uwzględniać takie życzenia jeśli tylko będzie to technicznie możliwe (zwolnione porty mogły w międzyczasie zostać przydzielone nowym klientom).

„Pomimo agresywnej kampanii różnych operatorów w mediach prowadzonej niekiedy z naruszaniem obowiązujących w tej mierze zasad, jedynie 1,8% bazy klientów zrezygnowało z neostrady tp korzystając z możliwości rezygnacji z usługi bez kar umownych, związanej ze zmianą regulaminu neostrady. Liczba nowych klientów, którzy w tym samym czasie zdecydowali się na skorzystanie z usługi neostrada tp znacznie przewyższyła liczbę osób, które zdecydowały się z tej usługi zrezygnować” – podała Telekomunikacja w komunikacie.