TP ukarana za neostradę

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na TP „symboliczną” karę za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu promocji „Startowa promocja neostrady tp”.

„Nieprzedkładanie przez TP cenników i regulaminów związanych z usługą neostrady, świadczoną we wspólnej ofercie z abonamentem telefonicznym, utrudnia w szczególności egzekwowanie obowiązków TP związanych z rozdzieleniem obu usług i ich kosztową orientacją oraz brakiem wzajemnego subsydiowania” – uzasadnia UKE.

Tym razem kara nałożona przez Urząd jest „symboliczna” i wynosi 100 tysięcy złotych. Poprzednia kara zarządzona przez UKE za wiązanie szerokopasmowego dostępu do sieci z usługami głosowymi była 1000 razy większa i wyniosła 100 mln złotych.

Ostatecznie Anna Streżyńska – prezes UKE – poinformowała, że możliwość wykupienia neostrady bez konieczności płacenia abonamentu telefonicznego pojawi się w styczniu przyszłego roku.

Dodaj komentarz