TP ukarana za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej

16 sierpnia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta.

W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej postępowania administracyjnego ustalono, iż Telekomunikacja Polska bezprawnie przetwarzała dane abonenta objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Przetwarzanie to dotyczyło następujących danych: imienia i nazwiska abonenta oraz adresu zamieszkania i zostało dokonane poprzez zamieszczenie tych danych (udostępnienie ich publicznie) w spisach abonentów. Przetwarzanie to nastąpiło bez uzyskania zgody abonenta.

Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.

Wysokość nałożonej kary nałożonej przez Prezesa UKE uwzględnia okoliczność, iż naruszenie miało jednostkowy charakter, przy jednoczesnym jednak uwzględnieniu faktu, że jest to kolejna kara pieniężna nakładana przez Prezesa UKE na Telekomunikację Polską. za brak przestrzegania przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.