TP ukarana za cenniki ISDN

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cenników usług ISDN.

Zmiany te zostały wprowadzone przez TP w życie w dniu 1 listopada 2006 roku. Ustalając wysokość kary, Prezes UKE wziął pod uwagę skalę podwyżki opłaty abonamentowej w tych planach. Wzrost opłat abonamentowych za profile: profit pro, biznes pro oraz za profile w dostępie ISDN Octopus XL kształtował się od prawie 50 % do 66,67 %.

Spółka w piśmie do abonentów ISDN wyjaśniła, iż wprowadza przedmiotową podwyżkę „w związku z określoną przez Prawo telekomunikacyjne koniecznością dostosowania wysokości abonamentu do poziomu ponoszonych przez TP kosztów utrzymania sieci”.

Ze względu na skalę podwyżki, jak również przyczynę jej wprowadzenia, szczególnego znaczenia nabiera fakt nieprzedłożenia jej do akceptacji Prezesa UKE i uniemożliwienia mu tym samym dokonania – przed wprowadzeniem jej w życie – oceny wysokości opłat abonamentowych w zakresie poprawności określenia ich wysokości na podstawie kosztów.

Dodaj komentarz