TP tłumaczy się ze spowolnionej Neostrady

TP złożyła wyjaśnienia w sprawie skarg, które złożyli w UKE użytkownicy Neostrady w związku ze spadkami prędkości transmisji danych.


Problemy z korzystaniem z usługi neostrada tp w początkowych dniach lutego są w TP przedmiotem analizy ruchu związanego ze świadczeniem usług opartych na sieci IP/ATM.


TP odnosząc się do konkretnych przypadków dotychczasowych użytkowników usługi neostrada tp (wykorzystując wiedzę pochodzącą z przeprowadzonej analizy) stwierdziła, iż w strefach numeracyjnych 62 i 65 użytkownicy usługi Neostrada tp korzystają z jednego z traktów ATM (Asynchronous Transfer Mode), który został określone jako tzw. wąskie gardło. Do takiego traktu jak i dla wszystkich pozostałych łączy prowadzone są inwestycje, których efektem będzie zwiększenie ich przepustowości.


Planowane zakończenie większości z tych inwestycji to koniec pierwszego kwartału 2007 i początek drugiego kwartału 2007. Inwestycje te powinny w wystarczającym stopniu zapewnić przepustowość sieci dla klientów neostrady tp. Ponadto prowadzone są działania mające na celu poprawienie jakości usług w zagrożonych regionach. Działania te polegają na „przepinaniu” klientów na mniej obciążone trakty.

Dodaj komentarz