TP: regulacja dzierżawy niezgodna z prawem

Telekomunikacja Polska błyskawicznie zareagowała
na wprowadzenie rzez UKE zmiany oferty ramowej cen łączy dzierżawionych
– operator twierdzi, że wydana przez Urząd decyzja jest niezgodna z
prawem.

TP utrzymuje, że decyzja została wydana przed zamknięciem analiz rynków
właściwych i przed sprawdzeniem, czy na rynkach łączy dzierżawionych
występuje efektywna konkurencja.

Telekomunikacja powołuje się na stanowisko Komisji Europejskiej, która
wskazała na wymienione wyżej niedopatrzenia po przedstawieniu przez UKE
projektów decyzji. Sam Urząd w Raporcie z rynku telekomunikacyjnego za
rok 2006 wskazał, że dwa inne podmioty maja wyższe niż TP udziały
rynkowe na rynku 14 (dzierżawy łączy nie będących zakończeniami). „ W
związku z tym niezrozumiała jest ingerencja regulatora na rynku, który
jest konkurencyjny i działania takie niewątpliwie mogą tylko zaszkodzić
rynkowi hamując normalne mechanizmy konkurencyjne” – czytamy w
komunikacie TP.

“TP oczywiście będzie się odwoływać od tej decyzji i poinformuje także
Komisje Europejska o działaniach polskiego regulatgora” – powiedział
Ireneusz Piecuch, dyrektor wykonawczy Grupy TP i sekretarz generalny TP.

Dodaj komentarz