TP: przyłączamy nowych klientów do sieci

23 kwietnia 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Rzecznik Telekomunikacji Polskiej poinformował, że wbrew wcześniejszym doniesieniom, TP wywiązuje się ze świadczenia usługi powszechnej i przyłącza nowych klientów do sieci telekomunikacyjnej. W środę Gazeta Prawna napisała: "Wszystko wskazuje na to, że decyzja operatora jest częścią planowanych przez zarząd ograniczeń inwestycji grupy kapitałowej TP SA. Mają one spaść w tym roku do 12-14 procent przychodów, czyli – w najgorszym przypadku – nawet o 500 mln zł, czyli do 2,1 mld zł".

TP, jako dostawca usługi powszechnej, do podłączania nowych klientów do sieci zobowiązana jest dyrektywą unijną z 2002 roku.

"Usługa powszechna jest realizowana, mimo że regulator (UKE) od
dwóch lat odmawia TP przewidzianej prawem dopłaty do jej świadczenia,
mającej rekompensować brak rentowności. Na dopłatę składają się wszyscy
operatorzy w zależności od swojego potencjału, w tym oczywiście
największą część wnosi sama TP. Mimo tych niekorzystnych okoliczności, TP nadal przyłącza nowych
klientów i od ponad roku publicznie nawołuje do stworzenia warunków
niezbędnych do rozwoju i modernizacji sieci w interesie rynku i
konsumentów" – poinformowała Telekomunikacja.