TP podzielona przed 2010

W
pierwszej połowie 2008 roku zapadnie decyzja o podziale TP SA –
zadeklarowała Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

„Druga
połowa roku zostanie przeznaczona na wydanie szczegółowej decyzji. Rok
2009 przeznaczony będzie na działania logistyczno-organizacyjne.
Najpóźniej do 2010 roku powstanie wyodrębniona jednostka organizacyjna
w ramach spółki TP SA" – przedstawiła plany regulatora Streżyńska.

"Mówimy o dwóch rodzajach (podziału)- strukturalnej separacji lub
funkcjonalnej. Oba na razie rozpatrujemy, ale raczej skłaniamy się do
funkcjonalnej, czyli wyodrębnienia jednostki organizacyjnej wewnątrz
spółki, ponieważ jest to szybsze, zatem bardziej zaspokaja nasze pilne
potrzeby" – dodała Streżyńska.

Nowy dział nie będzie miał odrębnej osobowości prawnej, będzie jednak
oddzielony od struktury zatrudnienia, zasad wynagrodzenia, systemów
teleinformatycznych oraz przepływu informacji w Telekomunikacji
Polskiej.

Podział TP na działy zajmujące się rozdzielnie oferowaniem usług dla
użytkowników oraz zarządzaniem infrastrukturą mają zwiększyć
konkurencyjność na rynku – aktualnie TP jest zmuszana do udostępnienia
swoich zasobów bezpośrednim konkurentom, co tworzy konflikt interesów.

Dodaj komentarz