TP: nie ma podstaw do regulowania DSL

30 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej wycofał się z chęci regulacji usługi neostrady.

UKE wydało decyzje regulacyjne dotyczące rynków przyłączenia do stacjonarnej sieci telefonicznej i utrzymania łącza w gotowości do świadczenia usług (rynki 1 i 2). Zawarte w decyzjach definicje tych rynków nie obejmują szerokopasmowego dostępu do Internetu.

UKE uwzględnił uwagi Komisji Europejskiej, która zawetowała wcześniejsze projekty tych decyzji. Komisja wskazała, że brak jest podstaw do objęcia regulacjami także szerokopasmowego Internetu. Uprawnień takich nie ma żaden z europejskich regulatorów.

Telekomunikacja Polska także wielokrotnie podkreślała, że nie ma uzasadnienia dla regulowania usług szerokopasmowych, w tym najpopularniejszej oferty na rynku, czyli neostrady. Wcześniej UKE uznając, iż ma prawo do regulacji w tym zakresie,
nakładał na TP kary związane z neostradą w łącznej wysokości 440 mln zł. Firma odwołała się od tych kar do sądów.