TP: milion kary za limity

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożyłna TP karę w wysokości miliona złotych za limity transferu danych w umowach międzyoperatorskich na Bitstream Access.

Prezes UKE zdecydował, że TP będzie zobowiązana do realizacji tej usługi w sposób i na warunkach nie gorszych, niż zapewnia własnym abonentom usług szerokopasmowych realizowanych przy wykorzystaniu technologii ADSL. Tym samym, wykluczone zostały możliwości stosowania przez TP limitów transferów danych lub podobnych ograniczeń odnoszących się do wielkości realizowanego w ramach usługi ruchu.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje jednak, iż do chwili wydania niniejszej decyzji tylko jeden Operator Korzystający, otrzymał umownie uregulowaną możliwość korzystania z BSA bez limitów transferu i bez opłat za dodatkową transmisję danych ponad określony limit.

Przy ustalaniu wysokości nakładanej kary Prezes UKE wziął pod uwagę wyjaśnienia TP, z których wynika, iż spółka zrezygnowała z pobierania niezgodnych z decyzją dodatkowych opłat za „nadmiarowy” transfer w sieci ATM od Operatorów Korzystających, pomimo braku podpisania w tej kwestii odpowiednich aneksów do już zawartych umów. Prezes UKE wziął pod uwagę także okoliczność prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umów o dostępie telekomunikacyjnym, które nie zawierają wspomnianych ograniczeń niezgodnych z decyzją i ofertą BSA.

Dodaj komentarz