TP liczy na darowanie 440 mln zł

8 kwietnia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska liczy na osiągnięcie porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w sprawie umorzenia 440 mln zł kar nałożonych na operatora.

Według TP, wspieranej przez opinię Komisji Europejskiej, kary zostały nałożone bezprawnie, ponieważ UKE nie ma uprawnień do regulowania rynków, na których doszukało się nieprawidłowości.

„W pełni podtrzymujemy swoją argumentację, że ta sfera nie podlega regulacji nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej” — powiedział Ireneusz Piecuch, sekretarz generalny TP.

Telekomunikacja nie tylko nie zapłaciła kar, ale nawet nie utworzyła rezerw finansowych na ich ewentualną spłatę — prawdopodobieństwo, że operator zostanie zmuszony do ich zapłacenia, jest małe.