TP: kara jest bezzasadna

Telekomunikacja Polska odwoła się od kary 3 mln zł nałożonej na nią przez UKE za nieświadczenie usługi ogólnopolskiego biura numerów.

Według stanu na 14 września 2006 roku TP świadczy usługę ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych udzielając informacji o numerach abonentów własnych oraz 33 innych operatorów. Obecnie TP oczekuje na przekazanie danych od kolejnych 4 operatorów, z którymi zostały podpisane umowy.

TP nieprzerwanie prowadzi ustalenia z pozostałymi operatorami. Pięciu z nich (w tym operatorzy sieci komórkowych) jest zainteresowanych udostępnianiem TP danych swoich abonentów jedynie w trybie on-line. Taki sposób udostępniania wymaga implementacji systemu przez operatorów, a ponieważ pociąga za sobą kosztowne inwestycje, operatorzy nie są jeszcze gotowi do podpisania umów i negocjacje nie zostały zakończone.

W sierpniu TP skierowała do 23 operatorów, z którymi nie zostały jeszcze podpisane umowy o udostępnianiu danych, nową propozycję współpracy uwzględniającą sugestie UKE. Aż 11 operatorów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na propozycję TP. Zgodnie wiedzą TP, żaden z operatorów nie wystąpił do UKE z wnioskiem o ustalenie warunków współpracy w zakresie biura numerów. Oznacza to, iż nie są oni zainteresowani przekazaniem danych o abonentach do TP.
W najbliższym czasie TP wystąpi do Prezesa UKE z propozycją rozliczeń oraz wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych, określających warunki współpracy z operatorami, którzy nie odpowiedzieli na ofertę złożoną przez TP w sierpniu bieżącego roku.


„TP nie uchyla się od obowiązku świadczenia usługi Biura Numerów, jednak nie jest w stanie wykonać tego obowiązku bez woli współpracy ze strony wszystkich operatorów. Niestety tylko TP jest obiektem zainteresowania UKE i jedynym operatorem telekomunikacyjnym na którego nałożono karę w tym zakresie. TP systematycznie informowała i informuje UKE o statusie negocjacji z operatorami. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby baza danych na potrzeby Biura Numerów obejmowała dane abonentów wszystkich operatorów” – głosi oficjalny komunikat spółki.

Dodaj komentarz