TP chce 220 mln zł dopłaty

Telekomunikacja Polska korzysta z prawa do otrzymania dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej – oczekuje wypłaty 220 mln zł.

UKE prowadzi postępowanie mające na celu dokonanie weryfikacji, czy przedsiębiorca wyznaczony poniósł we wspomnianym okresie koszty, których uniknąłby gdyby nie miał obowiązku świadczenia usługi powszechnej i czy stanowią one uzasadnione obciążenie Spółki.

Od dnia 8 maja 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. jest przedsiębiorcą wyznaczonym przez Prezesa UKE do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju (49 stref numeracyjnych). Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej, w przypadku ich nierentowności.

Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej i dotyczy tylko tych kosztów, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej są zobowiązani przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód z działalności telekomunikacyjnej przekroczył 4 miliony złotych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata. Wysokość udziału danego przedsiębiorcy w pokryciu dopłaty nie może przekroczyć 1 % jego przychodów. Kwotę udziału poszczególnych przedsiębiorców w pokryciu dopłaty ustala Prezes UKE w drodze decyzji, po uprzednim ustaleniu należnej przedsiębiorcy wyznaczonemu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej.

TP wniosła o przyznanie dopłaty w kwocie 219.189.611,75 zł.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x