TP: ceny maksymalne są nieuzasadnione

26 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komentarz TP w sprawie propozycji UKE – cen maksymalnych na połączenia z sieci stacjonarnej na komórki.

Ireneusz Piecuch, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP – Sekretarz Generalny Spółki, komentuje ogłoszone przez UKE przyjęcie koncepcji cen maksymalnych na połączenia z telefonów stacjonarnych na komórkowe:

Oceniając stan rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku Prezes UKE przyznała, że ceny połączeń F2M stosowanych przez TP były najniższe na rynku. Obecnie ceny tych połączeń są porównywalne a niejednokrotnie niższe niż stawki w innych krajach UE. W kwietniu 2007 roku Telekomunikacja Polska złożyła propozycje dalszych obniżek cen, które niestety musiała wycofać po zapowiedzi wprowadzenia cen maksymalnych.

Po raz kolejny Prezes UKE zamierza sięgnąć po rzadko wykorzystywane metody regulacji (wprowadzone do tej pory jedynie w dwóch krajach europejskich) zamiast odwołać się do działania mechanizmów rynkowych. Regulacje z samej istoty winny bowiem dotyczyć rynku hurtowego, a ten zarówno w odniesieniu do rynku stacjonarnego jak i rynku mobilnego
został już objęty stosownymi decyzjami UKE.

Zdaniem TP, wprowadzanie cen maksymalnych (o ile faktycznie nastąpi) jest nieuzasadnione zarówno z ekonomicznego jak i prawnego punktu widzenia.