Telefonia IP od GTS Energis

GTS Energis jako pierwszy operator alternatywny rozpoczyna świadczenie usług zarządzanej telefonii IP opartej na rozwiązaniu Cisco Call Manager Express (CCME).

Skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw usługa obejmuje również dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz wsparcie techniczne. Usługa IP Telefonia umożliwia zdalną rekonfigurację profili usługowych i ustawień użytkowników na żądanie.

Rozwiązanie to zapewnia wydajne działanie poprzez jedną spójną technicznie i zintegrowaną funkcjonalnie platformę głosu i danych, zaspokajając potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstwa, nawet firm wielooddziałowych posiadających do 240 użytkowników w lokalizacji. Do obsługi połączeń IP Telefonia wykorzystuje system firmy Cisco – Cisco Call Manager Express (CCME), który zwiększa dostępność i łatwość komunikacyjną użytkowników oraz oferuje bogate funkcjonalności m.in. wirtualizację i mobilność użytkownika, inteligentne scenariusze połączeń, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacyjnych (głos, wideo, komunikator, poczta głosowa).

GTS Energis oferuje prosty system rozliczania opłat, w którym miesięczny koszt usługi zależy od realizowanej funkcjonalności oraz liczby stanowisk pracy. Rozwiązanie cechuje wysoka przewidywalność wydatków, nawet w sytuacji niespodziewanej rozbudowy systemu – koszt nowego pracownika sprowadzony może być jedynie do kosztu dzierżawy kolejnego aparatu telefonicznego. W ramach oferty IP Telefonii przygotowano kilkanaście standardowych, skonfigurowanych zestawów produktowych, które różnią się pod względem wymiarowania oraz dodatkowego wyposażenia. Jednocześnie GTS Energis zadbał o możliwość opracowywania rozwiązań pod potrzeby konkretnych klientów, poza ofertą standardową.

Dodaj komentarz