Sześciu chętnych na 1800 MHz

25 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W przeprowadzanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przetargach na użytkowanie częśtotliwości 1800 MHz weźmie udział sześciu uczestników, w trzech obvecnych operatorów.

Chętni na pasmo to PTK Centertel (Orange), PTC (Era), Polkomtel (Plus) oraz CenterNET (startuj w dwóch przetargach), TOLPOLIS oraz Inquam Broadband GmbH (2 oferty).

Częstotliwości mogą być wykorzystywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. telefonia ruchoma, telefonia stacjonarna, radiowy dostęp do sieci Internet) na obszarze całego kraju do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Najistotniejszym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium zachowania warunków konkurencji. Ocena wpływu na zachowanie warunków konkurencji zostanie dokonana w oparciu o całkowity zasób częstotliwości dla systemów telefonii komórkowej jakimi dysponuje uczestnik przetargu oraz opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kryteria oceny ofert są następujące: wysokość kwoty zadeklarowanej (110 punktów); zachowanie warunków konkurencji (200 punktów); wiarygodność finansowa (6 punktów) oraz zobowiązania podjęte przez Uczestnika przetargu (24 punkty).