Streżyńska: kara będzie dotkliwa

17 grudnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Krystalizuje się stanowisko UKE w sprawie wysokości opłaty za utrzymanie linii obowiązującej przy zakupie samodzielnej neostrady – kara dla TP zmienia się z prawdopodobnej na niemal pewną.

„Kara za wprowadzenie tej opłaty będzie wyższa niż wcześniej nałożona za nierozdzielenie neostrady od abonamentu telefonicznego. Taka, żeby była dolegliwa, i żeby skonsumowała cały zysk TP z naruszenia” – powiedziała w sobotę Anna Streżyńska, prezes UKE.

Oficjalnego stanowiska UKE można spodziewać się najwcześniej w poniedziałek – opublikowanie cennika w piątek nie pozostawiło regulatorowi odpowiedniej ilości czasu na analizę i reakcję, aczkolwiek jedyną niewiadomą wydaje się być w chwili obecnej wysokość kary.

W wrześniu UKE ukarało TP kwotą 100 mln złotych za nierozdzielenie neostrady od abonamentu w wyznaczonym przez regulatora terminie. Maksymalna możliwa do nałożenia przez urząd kara to równowartość 3% przychodów rocznych karanego podmiotu. W przypadku Telekomunikacji Polskiej oznacza to kwotę 366 mln złotych.

Wcześniej UKE sygnalizowało, że zastanawia się nad ukaraniem TP za nieprzedłożenie do zatwierdzenia nowego regulaminu neostrady. „Jeśli okaże się, że problemem będzie jedynie to, że regulamin wszedł w życie bez naszej zgody, ale nie będzie w nim wielu znaczących naruszeń, to kara nie będzie wysoka, jednak w przeciwnym razie będzie to już duża suma” – powiedziała wtedy Streżyńska.