SOKiK utrzymał karę dla TP

Sąd oddalił odwołanie TP od kary nałożonej przez Prezesa UKE za nieprzedłożenie do zatwierdzenia zmiany regulaminu świadczenia usługi promocyjnej „neostrada tp – megaInternet".

SOKiK po rozpoznaniu sprawy oddalił odwołanie powoda oraz orzekł o kosztach postępowania.
W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że żaden z podnoszonych przez powoda zarzutów nie zasługiwał na uwzględnienie.

Sąd odpowiadając na pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że sąd powszechny rozpoznający sprawy z odwołań od decyzji Prezesa UKE nie jest kompetentny do badania legalności aktu powołania Prezesa UKE.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 201 prawa telekomunikacyjnego poprzez wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej na TP karę pieniężną z pominięciem przeprowadzenia kontroli w trybie art. 199 Prawa telekomunikacyjnego Sąd stwierdził, iż z art. 209 Prawa telekomunikacyjnego nie wynika obowiązek przeprowadzenia kontroli wskazanej w art. przed wydaniem decyzji o nałożeniu kary.

Odnosząc się do zarzutu, iż orzeczona kara jest rażąco wygórowana Sąd stwierdził, że nie znalazł powodów aby podzielić takie stanowisko, uznał ponadto, że wymierzona kara w stosunku do przychodów TP jest „minimalna".

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x