Pytamy o prawdę o Neostradzie

Ujawniona wczoraj decyzja TP o zniesieniu limitów w Neostradzie spotkała się z entuzjazmem, ale i nieufnością – zadaliśmy Jackowi Kalinowskiemu, rzecznikowi TP, kilka niewygodnych pytań.
ITbiznes.pl: UKE przypomina, że projekty zmian w regulaminie i cenniku usługi neostrada tp powinny być przekazane Urzędowi do akceptacji na 30 dni przed wprowadzeniem ich w życie, jednocześnie informując o braku wpłynięcia odpowiednich dokumentów w tej sprawie. W jaki sposób TP wprowadzi zmiany, by działać zgodnie z obowiązującym prawem?

Jacek Kalinowski: Tak jak już wielokrotnie informowaliśmy, Telekomunikacja Polska nie ma obowiązku przedkładania cenników i regulaminów Neostrady do akceptacji przez Regulatora, gdyż szerokopasmowy dostęp do Internetu DSL w żadnym kraju Unii
Europejskiej nie podlega regulacji. Zresztą kilka dni temu Komisja Europejska opublikowała i przesłała do Prezesa UKE jasno sformułowane stanowisko w tej sprawie.

ITbiznes.pl: Czy akcja ta nie jest próbą zniechęcenia użytkowników do skorzystania z usług operatorów działających na zasadach BSA? Brak informacji o zatwierdzeniu zmian w regulaminie w UKE rodzi obawy, że po 15 lutego TP będzie mogło wycofać się z tej obietnicy, a abonenci związani umowami terminowymi stracą możliwość „bezkarnego” wypowiedzenia umowy ze względu na zmianę regulaminu usługi.

Jacek Kalinowski: Zgodnie z ustaleniami, w pełni realizujemy harmonogram BSA we współpracy z innymi operatorami i w żaden sposób nie zniechęcamy Klientów TP do rezygnacji z Neostrady. Ważne, aby Klienci TP ewentualnie zamierzający zrezygnować z Neostrady czynili to w pełni świadomie i najpierw sprawdzili, czy inny operator umożliwi im korzystanie z tej usługi w danej
lokalizacji oraz podejmując tę decyzję zdawali sobie sprawę z jej konsekwencji dla nich w przyszłości.

Natomiast jesteśmy przekonani, że oferta Neostrady tp – zwłaszcza po darmowym podwojeniu jej najniższej prędkości (ze 128 kb/s do 256 kb/s) oraz zniesieniu limitów przesyłu danych jest najlepszą ofertą na rynku – zwłaszcza w kontekście największego zasięgu Neostrady i ciągłego rozwoju nowoczesnych usług broadband – w ramach Multipakietu tp – czyli: telewizji
cyfrowej, video na życzenie, VoIP, a ostatnio także wypożyczalni gier sieciowych.

Dodaj komentarz