PTC wpadło w panikę? (aktualizacja #2)

Era zaczęła straszyć „konsekwencjami prawnymi” serwisy piszące o wynikającej z prawa możliwości zerwania umowy bez ponoszenia kary ze względu na brak akceptacji zmian w nowym regulaminie PTC; operator domaga się usunięcia informacji.

O zawirowaniach związanych z „kosmetyką” (według PTC) i „zmianą” (według UKE) regulaminu świadczenia usług pisaliśmy w tej wiadomości. Bojąc się ucieczki abonentów do nowego gracza na rynku, PTC twardo stoi na stanowisku, że wprowadzone do regulaminu modyfikacje nie były zmianami, i co za tym idzie – klienci Ery nie mają prawa do zrezygnowania z usług operatora bez konieczności zapłacenia za to kary umownej.

Innego zdania jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, który uważa że zgodnie z wykładnią prawa każda modyfikacja regulaminu – nawet „kosmetyczna” – jest jego zmianą. UKE przeprowadziło kontrolę u PTC i nie wyklucza, że nakaże operatorowi ponowne rozesłanie zmienionego regulaminu i poinformowanie abonentów o przysługującym im prawie do zerwania umowy. Prawdopodobna jest także wysoka kara dla PTC.

Bojąc się masowego odpływu klientów, PTC sięga po desperackie środki. Serwis Media2.pl otrzymał od kancelarii reprezentującej operatora wezwanie „do niezwłocznego usunięcia (…) informacji dotyczących możliwości rozwiązania przez abonentów Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. („PTC”) umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w ramach promocji bez obowiązku zapłaty odszkodowania oraz wzoru takiego rozwiązania, oraz zaprzestania nakłaniania tychże abonentów do rozwiązywania umów z PTC”.
Prawnicy PTC klasyfikują umieszczenie informacji o zamieszaniu z regulaminem świadczenia usług jako „czyn nieuczciwej konkurencji” zagrożony karą aresztu lub grzywny (art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

„W przypadku nie usunięcia przedmiotowych treści zgodnie z niniejszym wezwaniem, PTC zmuszona będzie wystąpić do właściwych organów z żądaniem ścigania popełnionego przez Państwa wykroczenia, niezależnie od dochodzenia na drodze cywilnej roszczeń określonych w art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” – poinformowała kancelaria na końcu przesłanego do Media2 oświadczenia.

Aktualizacja: Jak udało nam się dowiedzieć, Prezes UKE wie o sprawie, nie leży jednak ona w jego kompetencjach i nie należy się spodziewać komentarza. Jeszcze dziś Urząd opublikuje za to wyniki kontroli dotyczącej zmiany regulaminu w PTC.

Atualizacja: Wyniki kontroli zostaną jednak opublikowane przez UKE jutro.

Dodaj komentarz