PTC nie dla Tele2?

13 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komisja Europejska wyraziłą sprzeci wobec projektu nałożenia na PTC przez UKE obowiązku udostępniania sieci dla świadczenia usług MVNO.

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęła odpowiedź Komisji Europejskiej na notyfikację projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nałożenia obowiązku dostępu do sieci ruchomej Polskiej Telefonii Cyfrowej S dla Tele2 Polska w celu świadczenia usług telefonii komórkowej jako operator wirtualnej sieci ruchomej (MVNO).

Komisja Europejska nie zgodziła się z przedstawioną przez Prezesa UKE w projekcie decyzji interpretacją Dyrektywy w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz połączeń międzysieciowych. W opinii Komisji, właściwym sposobem nałożenia obowiązku dostępu dla MVNO, w sposób zdefiniowany przez Prezesa UKE w notyfikowanym projekcie decyzji, jest zbadanie rynku świadczenia usługi dostępu oraz rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych . Dopiero, gdy wyniki takiego badania rynku pokażą, że nie jest on konkurencyjny, Prezes UKE może nałożyć odpowiednie środki zaradcze, włączając w to obowiązek dostępu.

Komisja Europejska wskazała, że w projekcie decyzji Prezes UKE nie wyjaśnił, w jaki sposób wydanie tej decyzji mogłoby promować wydajność i zrównoważoną konkurencję, co powoduje, że w sposób niewystarczający uzasadnia ona podstawy wprowadzenia obowiązku MVNO dla PTC.