Poczta elektroniczna pod lupą – wyniki badania

Znamy już wyniki anonsowanego w czerwcu badania postrzegania poczty elektronicznej jako kanału komunikacji marketingowej.

Badanie SARE dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej przez polskich internautów powtarzane jest corocznie, co pozwala na wskazanie zmian i trendów zaistniałych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Ankietowani odpowiadają m.in. na pytania o sposób korzystania z programów pocztowych, liczbę otrzymywanych wiadomości czy preferencje dotyczące konstrukcji maili.

W tegorocznej edycji przebadano 2378 respondentów. Ankietowani to osoby aktywne zawodowo, 80% z nich stanowią osoby w wieku 20-40 lat. Tegoroczna ankieta rozbudowana została o dodatkowe pytania skierowane do marketerów. Dotyczą one korzyści biznesowych płynących z wykorzystania e-mail marketingu. Najczęściej wskazywano na możliwość intensyfikacji kontaktów z klientami, zwiększenie liczby odwiedzin strony www oraz niskie koszty komunikacji za pomocą e-maili. Nowością były także szczegółowe pytania na temat preferowanych częstotliwości wysyłania różnych rodzajów newsletterów, w tym informacyjnych, firmowych i reklamowych.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w opracowaniu udostępnionym do pobrania przez twórcę badania, firmę SARE. Realizowany przez SARE projekt jest jedynym w Polsce cyklicznym badaniem dotyczącym sposobu korzystania z poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz