Płaska stawka dla GTS Energis

8 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o wprowadzeniu stawek ryczałtowych w rozliczeniach pomiędzy GTS Energis i TP.

Opłaty za ruch rozliczany ryczałtowo (miesięczna opłata za łącze 2 Mbit/s) wynoszą 2977,54 zł w strefie numeracyjnej, 4322,24 zł w obszarze tranzytowym oraz 6299,19 zł poza obszarem tranzytowym.

Decyzja Prezesa UKE w sprawie zmiany umowy pomiędzy GTS Energis a TP powinna przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić stworzenie GTS Energis oferty dla swoich abonentów, która mogłaby konkurować z ofertą detaliczną TP.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.