Performance marketig już w Polsce

10 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ACR, należący do grupy K2 Internet., jest pierwszym domem mediowym w Polsce, który zaoferował usługi z zakresu „Performance Marketingu”, czyli działań reklamowych w Internecie ukierunkowanych na wywołanie konkretnej i mierzalnej reakcji odbiorców.

Istotą Performance Marketingu jest przeniesienie na dom mediowy pełnej odpowiedzialności za wyniki kampanii w Internecie. Reklamodawca nie płaci, tak jak w tradycyjnym modelu, za wyświetlenie milionów reklam, których przyszła skuteczność jest nieznana, ale za pozyskanie poprzez Internet określonej liczby klientów, rejestracji w serwisie czy innej precyzyjnie zdefiniowanej akcji grupy docelowej

Działania Performance Marketingu mogą być oparte na praktycznie każdej z dostępnych form reklamy online. Jednak najlepsze efekty uzyskuje się w oparciu o narzędzia specjalistyczne takie jak marketing w wyszukiwarkach, marketing afiliacyjny, email-marketing oraz direct response adveritsing.

Jednak to nie same narzędzia reklamowe są głównym wyróżnikiem Performance Marketingu, ale ich bieżące monitorowanie i optymalizowanie w trakcie trwania kampanii, a nie po jej zakończeniu. Performance Marketing realizowany jest w krótkich, nawet kilkudniowych cyklach – po każdym kolejnym "uderzeniu" sprawdzane są, a następnie optymalizowane efekty każdego elementu kampanii. Dla przykładu w ciągu zaledwie jednomiesięcznej kampanii, serwis WWW może więc być nawet kilkukrotnie przebudowany.

W kampaniach internetowych najczęściej sukces definiuje to, ile osób zobaczyło i kliknęło w reklamę, podczas gdy prawdziwą miarą sukcesu kampanii powinien być wskaźnik konwersji – mówiący o tym, ile z osób, które kliknęły w reklamę, zrealizowało następnie na stronie oczekiwaną akcję. Takie podejście gwarantuje efektywne wykorzystanie budżetu kampanii i jest podstawą Performance Marketingu prowadzonego przez ACR.