Od dziś wchodzą w życie poważne zmiany telekomunikacyjne

6 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Z dniem dzisiejszym, w polskim prawie telekomunikacyjnym wchodzą w życie między innymi takie zmiany, jak niższe kary za rozwiązanie umowy z operatorem, spoczywający na operatorach obowiązek informowania o każdej zmianie w cenniku, brak opłat za przeniesienie numeru z jednej sieci do drugiej oraz ekspresowa zmiana operatora.

Od dzisiaj, od jednorazowej opłaty za przeniesienie numeru przy zmianie operatora zwolnione są zarówno osoby posiadające umowy abonamentowe, jak i użytkownicy pre-paidów.

Kolejna zmiana określa, że w przypadku rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy
tego pierwszego przed upływem terminu ustalonego w umowie, abonent zwróci równowartość przyznanej ulgi na dzień rozwiązania umowy, a nie
jak do tej pory – na dzień jej podpisania.

Dodatkowo operator będzie zobowiązany do informowania o każdej zmianie cennika usług, w tym o każdej obniżce. Jednak nie każda zmiana będzie upoważniała klienta do bezkarneego rozwiązania umowy, jak to miało miejsce do tej pory.

Ponadto, w życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury,
które skróci procedurę przenoszenia numeru. Od dziś, wniosek o
przeniesienie numeru podlega rozpatrzeniu w terminie 6 godzin
roboczych lub 3 dni roboczych (dla abonentów sieci ruchomych) oraz 1
dnia roboczego lub 14 dni roboczych (dla abonentów sieci
stacjonarnych). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i
podpisaniu umowy z nowym operatorem, dotychczasowy dostawca usług zobowiązany jest
przenieść numer najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego (w sieciach
ruchomych) lub 7 dni roboczych (w sieciach stacjonarnych).

 

Operatorzy zadeklarowali już, że są gotowi do przenoszenia numeru w czasie jednego dnia, jednak ostrzegają przed wynikającymi z tego problemami technicznymi, jakie mogą pojawiać się na początku.