Nowy węzeł tranzytowy w Dialogu

W Dialogu działa już nowoczesny węzeł tranzytowy oparty o rozwiązanie typu softswitch francuskiej firmy Cirpack. „Na dynamicznym, zmiennym i bardzo konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym kluczowego znaczenia nabiera efektywny transfer ruchu międzyoperatorskiego w obszarze każdego typu połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, a także połączeń realizowanych poprzez prefiksy. Wyraźnie zaznacza się również trend zastępowania tradycyjnej telefonii stacjonarnej przez telefonię internetową. Konieczna zatem jest taka rekonfiguracja naszej sieci, która w przyszłości umożliwi elastyczną migrację do sieci następnej generacji NGN. Zakończone właśnie wdrożenie stanowi kolejny etap tej modernizacji – budowę pierwszego elementu warstwy sterowania połączeniami” – podsumowuje inwestycję Andrzej Kryszyński, wiceprezes zarządu spółki.
Softswitch pełni w sieci Dialog rolę centrali tranzytowej. Rozwiązanie to umożliwia zarządzanie całym ruchem z jednego centralnego punktu – to rodzaj teleinformatycznej centrali przełączającej, której podstawowym zadaniem jest zarządzanie przepływem ruchu głosowego pomiędzy centralami Dialogu oraz pomiędzy siecią Dialogu a sieciami innych operatorów.

Zaimplementowany softswitch Cirpack Blade HVS (High Velocity Softswitch) to urządzenie sterujące, które umożliwia kontrolę dystrybucji głosu i sygnalizacji zapewniając zaawansowane usługi klasy 4 (węzeł tranzytowy). Do sterowanych przez softswitcha bram medialnych (Cirpack Blade PTG) podłączone zostaną zarówno centrale pracujące w tradycyjnej technologii TDM, jak i punkty styku przez które głos przesyłany jest w technologii VoIP. Ze względu na centralne miejsce w sieci Dialogu jaki zajmuje softswitch niezbędne było zdublowanie wszystkich jego istotnych elementów.

Dodaj komentarz