Nowa decyzja WLR dla Tele2

Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki świadczenia na rzecz Tele2 usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP na okres 6 miesięcy.

Wydając decyzję Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej szczególnie wziął pod uwagę przesłankę wynikającą z art. 29 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. konieczność zapewnienia ochrony użytkowników końcowych. Skutek taki zostanie w ocenie Prezesa UKE osiągnięty poprzez umożliwienie Tele2 utrzymania dotychczasowych planów taryfowych w oparciu o usługę WLR (Wholesale Line Rental), które są konkurencyjne wobec oferowanych przez Telekomunikacji Polskiej, a także ewentualnie konstruowanie nowych planów taryfowych wykorzystujących możliwości jakie daje rozliczanie na poziomie hurtowym w oparciu o WLR. W ocenie Prezesa UKE, osiągnięcie tak ważnego, z punktu widzenia użytkowników końcowych, ale także skutecznej konkurencji, skutku byłoby niemożliwe, jeżeli Tele2 nie mogłoby świadczyć użytkownikom usług w oparciu o usługę hurtowego dostępu do sieci TP.

Podjęcie przez Prezesa UKE działań w celu zapewnienia ochrony użytkownikom końcowym ww. zakresie związane jest z wydaniem przez Sąd Apelacyjny, w którym wstrzymano wykonalność decyzji Prezesa UKE z dnia 29 grudnia 2006 r. Biorąc bowiem pod uwagę dotychczasową współpracę Stron, w ocenie Prezesa UKE, prawdopodobne jest, że TP zaprzestanie świadczenia usługi WLR na rzecz Tele2. W konsekwencji takie działanie ze strony TP uniemożliwi 500 tys. użytkownikom końcowym Tele2 korzystanie z usług telekomunikacyjnych opartych o WLR w ramach, których użytkownicy ci korzystają z usług telefonicznych. To spowoduje, że prawdopodobne jest, że użytkownicy końcowi zostaną pozbawieni dostępu do publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Wydając nową decyzję WLR, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla użytkowników końcowych, a także zapewnienie skutecznej konkurencji na rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych, Prezes UKE zdecydował się skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 17 Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z treścią tego artykułu, w wyjątkowych przypadkach, wymagających pilnego działania ze względu na bezpośrednie i poważne zagrożenie konkurencyjności lub interesów użytkowników, Prezes UKE, może bez przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego, wydać decyzję w sprawach dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Prezes UKE uznał, że w przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka, z art. 17 Prawa telekomunikacyjnego, pilnego działania ze względu na bezpośrednie i poważne zagrożenie konkurencyjności lub interesów użytkowników. To bezpośrednie zagrożenie wynika z faktu wstrzymania wykonalności decyzji Prezesa UKE z dnia 29 grudnia 2006 r. przez Sąd Apelacyjny, co oznacza w praktyce, że istnieje prawdopodobieństwo zaprzestania świadczenia przez TP usługi WLR. To z kolei bezpośrednio zagraża interesowi użytkownikom końcowym Tele2, którzy mogliby zostać pozbawieni dostępu do usług telefonicznych. Aby zatem, mogło zabezpieczyć interesy użytkowników końcowych, działanie Prezesa UKE powinno być podjęte bezzwłocznie.

Działanie Prezesa UKE musi być natychmiastowe, aby zminimalizować negatywne skutki w postaci uniemożliwienia korzystania przez abonentów Tele2 z usług telekomunikacyjnych oraz wzrostu wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych z uwagi na konieczność skorzystania z droższych usług innych operatorów. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż zwłoka w wydaniu niniejszej decyzji może doprowadzić do zagrożenia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym poprzez wyeliminowanie z rynku jednego z podmiotów konkurujących z Telekomunikacją Polską., będącą podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x