Novell w gronie liderów

Raport „Magic Quadrant: liderzy rynku zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem w I połowie
2006 roku” umiejscawia Novella w światowej czołówce.
Gartner ocenia w swoim badaniu każdego producenta pod względem wszechstronności proponowanej przez niego wizji i zdolności do jej urzeczywistnienia. Przyznanie producentowi narzędzi do zarządzania informacjami i zdarzeniami
związanymi z bezpieczeństwem określonej pozycji w rankingu firmy Gartner zależy od kilku kryteriów, m.in. od wszechstronności wizji proponowanej przez producenta i zdolności do jej urzeczywistnienia.

Producenci są zaliczani do grona liderów (Leaders), pretendentów (Challengers), wizjonerów (Visionaries) lub producentów niszowych (Niche Players). Firma Gartner zalicza do grona liderów wyłącznie znakomicie prosperujące firmy, mające
doskonałą orientację na rynku i aktywnie zdobywające nowe umiejętności, które zapewniają utrzymanie czołowej pozycji.

Novell przejął niedawno firmę e-Security produkującą narzędzia do zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. Dzięki temu będzie mógł zaproponować produkt z oferty e-Security, Sentinel, jako autonomiczne rozwiązanie do zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

„Jesteśmy przekonani, że wyróżnienie przyznane przez firmę Gartner odzwierciedla nasze intensywne starania w celu osiągnięcia jak najlepszej pozycji na rynku zarządzania zabezpieczeniami i zgodnością” – powiedział Jeff Jaffe, wiceprezes i dyrektor ds. technicznych w firmie Novell – „Pakiet Sentinel zapewnia bieżące monitorowanie informacji związanych z
bezpieczeństwem, zarządzania dostępem i zdarzeń oraz reagowanie na nie i sporządzanie raportów na ich temat. Dzięki temu klienci mogą efektywnie spełniać wymagania określone przepisami i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem, korzystając z pojedynczego, niezawodnego rozwiązania do audytu i monitorowania zgodności”.

Dodaj komentarz