Niższy roaming zatwierdzony

8 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Obniżenie stawek za połączenia międzynarodowe w Unii Europejskiej zostały wczoraj zatwierdzone; brak jednak daty rozpoczęcia obowiązywania obniżek.

Zgodnie z zaleceniami UE, minuta połączenia międzynarodowego wychodzącego ma kosztować maksymalnie 49 eurocentów (bez VAT), koszt minuty połączenia przychodzącego ma zostać zredukowany do 24 eurocentów netto. Za rok stawki zostaną obniżone do odpowiednio 46 i 22 eurocentów, w 2009 mają zaś wynosić 43 i 19 centów.

Według początkowych planów Parlamentu Europejskiego, rozporządzenia miało wejść w życie jeszcze przed wakacjami, tak by obywatel UE mogli korzystać z obniżonych cen już podczas tegorocznych letnich wyjazdów. W tej chwili wygląda jednak na to, że operatorzy mogą wykorzystać prawo do opóźnienia wprowadzenia zmian.

Telekomy mają bowiem miesiąc czasu na poinformowanie klientów o nowej taryfie, następnie zaś kolejny miesiąc na jej aktywowanie wśród zainteresowanych abonentów. Jeśli administracja UE zdąży z opublikowaniem rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 30 czerwca, klienci mogą je odczuć dopiero we wrześniu.