Netia uruchomiła pierwszy węzeł do uwolnienia pętli lokalnej

15 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Postępy prac w Netii nad uwolnieniem pętli
lokalnej przebiegają zgodnie z planem: pierwsi klienci usług w
technologii LLU będą aktywowani jeszcze w tym roku, zaś komercyjnie
usługa będzie oferowana przez Netię w I kwartale 2008 roku.

Netia jako pierwszy operator alternatywny podpisała z TP umowę o
uwolnieniu pętli lokalnej, a w dniu wczorajszym został otwarty pierwszy
węzeł umożliwiający świadczenie usług Netii klientom TP na bazie umowy
o uwolnieniu pętli lokalnej (LLU). Węzeł ten jest zlokalizowany w
Warszawie przy ulicy Kaliskiej i umożliwia Netii dostęp do ponad 15
tysięcy linii TP.

Wybór węzłów do uwolnienia opiera się w Netii na analizach
geomarketingowych i finansowych. Węzły do otwarcia wybierane są w taki
sposób, aby stanowiły uzupełnienie sieci Netii. W ciągu najbliższych
kilku lat Netia przewiduje uwolnienie ponad 500 węzłów, co stworzy
możliwość dotarcia do ponad 3,5 miliona klientów TP.

Netia w tej technologii będzie świadczyć pełen zakres usług
telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym
usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, usługi głosowe,
transmisji danych, a w przyszłości również IPTV.