Netia sprzedaje udziały w P4

31 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Zarząd Netii podpisał list intencyjny na sprzedaż 23,4% pakietu udziałów w P4 za cenę 130 mln euro.

W wyniku wstępnych negocjacji Netia, Tolleron i Novator podpisały list intencyjny, nie mający charakteru wiążącej umowy, w którym uzgodniły wstępne warunki potencjalnej transakcj: cenę 130 mln euro, płatną gotówką przy zamknięciu transakcji oraz cenę dodatkową należną spółce w przypadku przyszłej zmiany kontroli nad P4 w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia transakcji.

Nabycie udziałów w P4 miałoby odbyć się pośrednio, poprzez nabycie przez kupujących od Netii 100% udziałów w spółce Netia Mobile., której jedynym aktywem jest pakiet 23,4% udziałów w P4.

Zarząd Spółki, po zapoznaniu się z wycenami eksperckimi udziałów Netii w P4 sporządzonymi przez dwóch niezależnych doradców, postanowił umożliwić potencjalnym nabywcom przeprowadzenie badania prawnego (due diligence) spółki Netia Mobile i rozpocząć negocjacje dotyczące zbycia udziałów Spółki w P4. Cena 130 mln euro uwzględnia 63% premię wobec kwoty 79,7 mln euro wpłaconej przez Netię na kapitał P4.

Zgodnie z warunkami listu intencyjnego, strony zamierzają zawrzeć ostateczne umowy i zamknąć transakcję do dnia 31 marca 2008 r.