Neostrada wolna od dziś

Telekomunikacja Polska rozpoczęła zbieranie zamówień na neostradę wolną od konieczności wykupywania abonamentu na usługi głosowe.
Operator zdecydował się na wprowadzenie usługi pod naciskami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który źle ocenił uzależnianie oferowania szerokopasmowego dostępu do Internetu od konieczności wykupienia abonamentu telefonicznego.

Stosunki między TP i UKE stały się przez to bardzo napięte. UKE nałożyło gigantyczną karę – 100 mln złotych – za niedostosowanie się operatora do decyzji regulatora, TP tłumaczyło że UKE nie ma prawa wpływać w tych rejonach na przedsiębiorstwo i wprowadzenie wolnej neostrady będzie „własną decyzją biznesową TP”.

Wizja kolejne wysokiej kary – UKE zagroziło, że w wypadku dalszych oporów TP nałoży na początku bieżącego roku grzywnę w wysokości setek milionów złotych – przekonała TP do wprowadzenia „gołej neostrady” (z ang. naked DSL), operator znalazł jednak sposób na wyciągnięcie z tego dodatkowych korzyści.

Klienci, którzy zapragną wykupić w TP usługę samodzielnej neostrady i nie będą opłacać równocześnie abonamentu telefonicznego, będą musieli uiszczać dodatkową opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 36,60 zł brutto. Poniżej przypomnienie oficjalnego cennika gołej neostrady:

Cennik samodzielnej neostrady tp
Opcja Abonament
12 miesięcy
Abonament
24 miesiące
Abonament
umowa bezterminowa
Miesięczny limit
przesyłania danych
128 108,58 zł 154,94 zł 7 GB
256 114,68 zł 162,26 zł 7 GB
512 154,94 zł 132,98 zł 204,96 zł 15 GB
1024 204,96 zł 174,46 zł 264,74 zł 25 GB
2048 245,22 zł 195,20 zł 285,48 zł 35 GB
6144 279,38 zł 242,78 zł 328,18 zł 50 GB
livebox tp 10 zł 10 zł 10 zł

Instalacja i aktywacja usługi została wyceniona na 305 zł brutto. Szczegółowy cennik nowej neostrady tp został udostępniony na serwerze TP, zapoznać można się także z regulaminem świadczenia usługi.

Opłata nie spodobała się Urzędowi, który uważa jej wysokość za wziętą z powietrza i niezgodną w wcześniejszymi deklaracjami TP dotyczącymi rzeczywistych kosztów utrzymania linii. Na dodatek, najniższy abonament telefoniczny jest niższy od przyjętej przez TP ceny za samo utrzymanie łącza.

Nie trzeba było czekać długo, by UKE sięgnęło po środki mające „zdyscyplinować” operatora. Anna Streżyńska – prezes UKE – zapowiedziała, że nałoży na TP maksymalną możliwą karę w wysokości 3% zeszłorocznych przychodów operatora, co może oznaczać kwotę powyżej 350 mln złotych (wyniki finansowe TP za rok 2006 nie są jeszcze znane). Decyzja miała być ogłoszona dzisiaj, nieoczekiwanie jednak z pomocą dla TP przyszła Komisja Europejska.

Oznajmiła ona, że UKE nie może regulować rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu, jako że nie jest to usługa powszechna w świetle prawa. Anna Streżyńska zapowiedziała już odwołanie się od decyzji KE do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zamówienia na wolną neostradę można składać w punktach sprzedaży TP. Usługa zacznie funkcjonować od 15 lutego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował poradnik dla osób zastanawiających się nad zakupem gołej neostrady. Znajduje się tam też cennik porównujący opłaty za samodzielną neostradę do wysokości opłat za takie samo łącze w różnych abonamentach głosowych.

Dodaj komentarz