Łącza Netii u P4

Netia zestawi i utrzyma łącza transmisyjne UMTS dla nowego operatora telefonii komórkowej P4. Planowy start świadczenia usług przez czwartego na polskim rynku operatora ma się odbyć pod koniec bieżącego roku.

„Umowa została zawarta na czas określony pięciu lat i po tym terminie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony o ile strony Umowy nie postanowią inaczej” – głosi komunikat Netii.

Netia przewiduje, że oferowanie łącz przyniesie jej w ciągu pięciu lat przychody o wysokości 280 mln złotych. Wynagrodzenie spółki za świadczone usługi mają być wyliczane w oparciu o parametry i liczbę łączy udostępnionych P4.

P4 (dawniej Netia Mobile) to joint-venture Netii, która ma 30% udziałów spółki, oraz islandzkiego funduszu Novator (70% udziałów).

Dodaj komentarz