Konsultacje w sprawie rozliczeń Dialog-TP

Prezes UKE rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie zmiany umowy o współpracy i zasadach rozliczeń z tytułu świadczenia przez Telefonię Dialog na rzecz TP usług z dodatkową opłatą (premium rate).
Konsultowany projekt decyzji można pobrać z witryny Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji, stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w terminie do dnia 21 lipca godz. 16.15 na drodze pisemnej lub elektronicznej (e-mail na adres uke@uke.gov.pl potwierdzony na piśmie).

Dodaj komentarz