Kara za wyłączenie telefonów alarmowych

4 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

TP została ukarana za wyłączenie centrali obsługującej wywołania alarmowe do służb powołanych do niesienia pomocy.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 2 milionów złotych na Telekomunikację Polską z powodu nie wywiązywania się z obowiązku zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

Od 26 marca 2007 od godziny 23:45 do dnia 27 marca 2007 do godziny 3:00 firma zewnętrzna dokonywała poprawek w oprogramowaniu centrali telefonicznej CZ1 mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 10 w Białymstoku, do której dołączone są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku przy ul. Warszawskiej oraz Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku przy ul. Botanicznej. W trakcie wgrywania poprawek do oprogramowania wystąpiła awaria, co spowodowało konieczność ręcznego restartowania centrali telefonicznej. W wyniku powyższego nastąpiła przerwa w działaniu wszystkich połączeń telefonicznych, łącznie z numerami alarmowymi, w dniu 27 marca 2007 roku od godziny 0:40 do godziny 2:20 (100 minut).

Wyłączenie centrali CZ1 spowodowało brak dostępu do wymienionych służb alarmowych dla 131 552 abonentów zlokalizowanych na terenie Białegostoku, a dodatkowo 40 985 abonentów dołączonych do sieci telefonicznej poprzez centralę CZ1 nie miało dostępu do żadnej służby alarmowej. Powyższe powodowało poważne zagrożenie dóbr chronionych takich, jak życie i zdrowie ludzkie.