Kara za regulamin Neostrady tp utrzymana

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie od decyzji UKE o ukaraniu Telekomunikacji Polskiej za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu Regulaminu świadczenia usługi Neostrada tp.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił w sprawie nałożenia decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej . kary pieniężnej w wysokości 100.000 zł na Telekomunikację Polską za nieprzedłożenie projektu „Regulaminu świadczenia usługi Neostrada tp” przesłanego abonentom wraz z informacją o jego wejściu w życie w dniu 1 grudnia 2006 r.

Sąd oddalił odwołanie TP. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż TP posiadając znaczącą pozycję rynkową w zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, obowiązana jest m.in. do przedstawiania Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektu cennika lub regulaminu świadczenia usług.

Sąd stwierdził, iż obowiązki regulacyjne nie odnoszą się wyłącznie do świadczenia usługi powszechnej, ale również do usług ją uzupełniających. Ujęta w cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych opłata abonamentowa za utrzymanie łącza, ma odniesienie nie tylko do usług telekomunikacyjnych szerokopasmowych (dostęp do Internetu), ale również wąskopasmowych (wykonywanie połączeń telefonicznych). Utrzymanie łącza nie determinuje świadczonej za jego pośrednictwem usługi telekomunikacyjnej. Sąd przyjął, iż cennik Neostrady tp, zawierający obok kosztów specyficznych także opłatę za utrzymanie łącza, podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa UKE jako usługa telekomunikacyjna.

Wyrok jest nieprawomocny.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x