Kara za neostradę będzie wysoka

5 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada na bieżący tydzień wydanie decyzji w sprawie dwóch kar dla Telekomunikacji Polskiej. Jedna z nich ma być „wysoka”.
„Zamierzamy ukarać TP SA za to, że w wyznaczonym czasie nie umożliwiła klientom uruchomienia neostrady, czyli szybkiego dostępu do Internetu, bez konieczności opłacania abonamentu telefonicznego” – poinformował Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE.

Prezes UKE zażądał na początku lipca uwolnienia usługi neostrady od konieczności wykupywania abonamentu telefonicznego. TP otrzymało 30 dni na dostosowanie się do wymogów stawianych przez UKE. Po upływie wyznaczonego terminu Telekomunikacja określiła żądania Urzędu jako nierealne i dodała, że „planuje wprowadzenie neostrady jako samodzielnej usługi, ale będzie to jej własna decyzja biznesowa”.

W świetle obowiązującego prawa, UKE może nałożyć na operatora grzywnę w wysokości maksymalnie 3% jego przechodów z poprzedniego roku. W połowie sierpnia UKE zażądało od TP dokładnego sprawazdania finansowaego za 2005 rok. Nadesłane materiały – wraz z opinią biegłego rewidenta – można znaleźć pod tym adresem.

Przychody TP w 2005 roku wyniosły 12,2 mld złotych, co wyznacza kwotę maksymalnej możliwej do wymierzenia kary na poziomie… 366 mln złotych.

Druga z zapowiedzianych kar dotyczyć będzie niedopełnienia przez TP nałożonego przez UKE obowiązku prowadzenia krajowego biura numerów. Za jego pomocą użytkownicy mogliby zasięgnąc informacji w sprawie numerów telefonów abonentów wszystkich operatorów działających na terenie Polski – także komórkowych. Telekomunikacja nie zdołała się jednak porozumieć co do zasad udostępniania jej informacji o abonentach.