Kara za brak regulaminu neostrady?

Szykuje się kolejna kara za neostradę – tym razem Urząd Komunikacji Elektronicznej zarzuca TP, że nie przedstawiła do zatwierdzenia nowego regulaminu neostrady.

„Możemy nałożyć na TP kolejną karę, dotyczącą tym razem regulaminu neostrady, który pomimo naszych próśb, nie został nam przedłożony do zatwierdzenia. Rozpoczęliśmy postępowanie o ukaranie spółki” – powiedziała Anna Streżyńska, prezes UKE – „Jeśli okaże się, że problemem będzie jedynie to, że regulamin wszedł w życie bez naszej zgody, ale nie będzie w nim wielu znaczących naruszeń, to kara nie będzie wysoka, jednak w przeciwnym razie będzie to już duża suma”.

Niedawno UKE ukarało TP 100 tysiącami złotych za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji „Startowa promocja neostrady tp”. Kara nie była wysoka, gdyż UKE nie miało zastrzeżeń do zapisów regulaminu promocji.

Tysiąc razy więcej – 100 mln złotych – ma zapłacić TP za opóźnianie oddzielenia świadczenia szerokopasmowego dostępu do sieci od usług głosowych. Kara została nałożona we wrześniu, TP odwołuje się od decyzji UKE.

Dodaj komentarz