Kara dla PTK Centertel

Prezes UKE nakłożył karę na PTK Centertel za wykorzystywanie częstotliwości bez pozwoleń radiowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 800.000 zł na Polską Telefonię Komórkową Centertel za wykorzystywanie częstotliwości bez posiadanych do tego uprawnień, tj. pozwoleń radiowych.

W wyniku przeprowadzonych w miesiącach luty – marzec 2007 roku zdalnych pomiarów dotyczących pracy systemu NMT 450 stwierdzono, iż Centertel w wielu przypadkach nie stosuje się do obowiązku posiadania wymaganych pozwoleń radiowych, w drodze których Centertel nabyłaby prawo do wykorzystywania przyznanych jej częstotliwości. W czasie kontroli zidentyfikowano 205 urządzeń radiowych działających bez pozwoleń radiowych.

W związku z powyższym, Prezes UKE po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego nałożył na Centertel karę pieniężną – 800.000 zł. Przy określaniu wysokości kary pieniężnej Prezes UKE wziął między innymi pod uwagę straty budżetu państwa z tytułu opłat związanych z wymaganymi pozwoleniami a także fakt, że Spółka była już dwukrotnie karana.

Dodaj komentarz