Kara dla Polkomtela

19 lipca 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prezes UKE nałożył na Polkomtel karę w wysokości 100 000 zł.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Polkomtel karę pieniężną w wysokości 100 000 złotych w związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora przez Cargo-partner spedycja sp. z o.o.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) karze podlega ten, kto uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 i art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż Polkomtel uniemożliwił abonentowi skorzystanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, o którym mowa w art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Naruszenie obowiązku zapewnienia abonentowi możliwości skorzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru dotyczyło przeniesienia numerów z sieci Polkomteldo sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.