Internet przez satelitę firmy SES ASTRA w Europie Środkowej i Wschodniej

20 kwietnia 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

SES ASTRA, spółka należąca do SES (notowanej na giełdzie Euronext Paris oraz w Luksemburgu: SESG), ogłosiła podpisanie kolejnej umowy na dystrybucję dwukierunkowej szerokopasmowej usługi satelitarnej ASTRA2Connect z operatorem telewizyjnym i telekomunikacyjnym Towercom w Czechach i na Słowacji. Dzięki tej umowie, SES ASTRA znacząco rozwinie marketing i sprzedaż Astra2Connect w Europie Środkowej i Wschodniej.

ASTRA2Connect jest idealnym szerokopasmowym rozwiązaniem dla
gospodarstw, znajdujących się w regionach bez naziemnej infrastruktury
szerokopasmowej lub w takich regionach, w których infrastruktura
szerokopasmowa jest niewystarczająca. Technologia oferuje wysoce
niezawodny, stały szerokopasmowy dostęp do Internetu, w tym telefonię
internetową za opłatę zryczałtowaną. Klient potrzebuje jedynie
specjalny modem i antenę satelitarną, dostarczane za niewysoką opłatą
wraz z narzędziem pozwalającym na bezproblemową instalację. Usługa
została uruchomiona na początku 2007 roku i jest obecnie dostępna w 12
krajach w całej Europie. Astra2Connect jest wprowadzany do obrotu przez
hurtowników i dostawców usług internetowych na rynku odbiorców
indywidualnych.

Nasza umowa na dystrybucję z Towercom jest kolejnym krokiem wchodzenia
ASTRA2Connect na rynek w Europie Środkowej i Wschodniej
– powiedział
Norbert Willems, Dyrektor Generalny ASTRA Broadband Services.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest elementem warunkującym rozwój
gospodarczy i społeczny, a Europa Środkowa i Wschodnia jest regionem, w
którym ma miejsce dynamiczny rozwój gospodarczy. Niestety, ciągle
istnieje wiele obszarów gdzie brakuje szerokopasmowego dostępu do
Internetu. Jesteśmy dumni, że dzięki ASTRA2Connect możemy zaoferować
szybkie i efektywne kosztowo rozwiązanie tym gospodarstwom na
terytorium Czech i Słowacji, które nie mają dostępu do szybkiego łącza
internetowego udostępnianego droga naziemną
.

Towercom, mający siedzibę w Bratysławie na Słowacji, świadczy usługi
dla nadawców telewizyjnych, operatorów komórkowych i
telekomunikacyjnych, władz państwowych, usługodawców komunalnych i
innych przedsiębiorstw. Ponadto Towercom, we współpracy z Trade Tec,
jest operatorem cyfrowej platformy satelitarnej Skylink nadawanej na
pozycję satelitarnej ASTRY 23,5°E, dla której liczba sprzedanych w
Czechach i na Słowacji kart przekroczyła 600 tysięcy.